valuation-scaled

Sälja på auktion

Är du intresserad av att sälja föremål på auktion?

Kontakta oss på telefon 073-515 72 00, mejl info@sormlandsauktionsverk.se eller genom att fylla i värderingsformuläret. Försäljningen görs via nätauktion på marknadsplatsen Auctionet.com.

På plats hos oss granskas dina föremål och vi föreslår ett utropspris som är en värdering baserat på tidigare försäljningar och ett bevakningspris som är ett dolt minimipris.

Om du skulle vilja tömma hela eller delar av ett hem (t.ex. sterbhus) kan vi göra ett hembesök och lämna offert på arbetet som ska utföras.

Vi gör även kostnadsfria hembesök för rådgivning av sterbhus på plats.

Har du enstaka objekt går det naturligtvis bra att maila oss bilder och information om objekten så gör vi en bedömning om dessa är säljbara och återkommer så snabbt vi kan med svar.

Vid tömning erbjuder vi följande:
Vi packar, hämtar och säljer det som går att sälja. Osäljbara föremål lämnas för återvinning eller till hjälporganisationer. Vi är även behjälpliga med att ordna med flyttstädning.

Inlämning och övrigt

Inlämning sker Vardagar 10-16.

När du har bestämt dig för att sälja skrivs en inlämningsorder. Där fyller vi i dina personuppgifter samt ditt kontonummer för insättning av likvid för sålda objekt efter auktionen.

Vi packar och transporterar tisdagar, onsdagar och torsdagar. Boka i god tid innan. Vid hembesök lämnar vi ett fast pris på transporten. Transportpriset dras av från försäljningsresultatet.

Provision

När ditt föremål har blivit värderat och du har bestämt dig för att sälja genom oss fortskrider försäljningen i följande steg.

Försäljningen redovisas 20 dagar efter auktionen. Slagavgift är 100 kr inklusive moms. Försäljningsavgift på auktion är 15 % inklusive moms på det klubbade priset.

– Föremålet ges ett utropris som baseras på värderingen.
– Vi kommer överens om ett lägsta pris s.k. bevakningspris.
– Föremålet registreras i systemet och katalogiseras.
– Föremålet fotograferas.
– Föremålet publiceras i vår internetkatalog (Auctionet.com) och placeras ut i visningslokalen.
– Föremålet visas i 7-12 dagar och klubbas efter avslutad visning.
– Utbetalning sker normalt 20 bankdagar efter avslutad auktion under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation ej skett.
– Utbetalning sker till angivet bankkonto eller bankgiro.